NGO

"Twarze Przedsiębiorczości" jest to kampania społeczna organizowana przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Forum Młodych Lewiatan w ramach promocji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014.

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości została powołana przez grupę młodych ludzi, którzy poznali się i zaczęli działać razem w nieformalnej grupie przy Konfederacji Lewiatan. Powołując fundację, pragnęli zwiększyć zakres i skuteczność swojej działalności. Zespół składa się z ludzi młodych, aktywnych i biorących życie w swoje ręce. Różnorodne doświadczenie zawodowe, działalność w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych a także działalność naukowa i studia w kraju i za granicą dały im szeroką wiedzę o możliwościach rynku pracy. Tą wiedzą i umiejętnościami chcą dzielić się z innymi.

Fundacja Światowego Tygodnia - Kadra
Fundacja Światowego Tygodnia - Aktualności
Fundacja Światowego Tygodnia - Oferta dla firm

Funkcjonalności serwisu wykonane w ramach umowy:

  • Wdrożenie projektu strony w systemie CMS Joomla!
  • Implementacja szaty graficznej do oczekiwań Klienta
  • Stworzenie struktury i mapy strony na podstawie otrzymanych od Klienta informacji
  • Konfiguracja modułu newslettera
  • Konfiguracja modułu wydarzeń
  • Wprowadzenie artykułów otrzymanych od Klienta do strony internetowej
  • Zabezpieczenie strony przed próbami włamań i niepożądaną ingerencją osób trzecich
  • Generowanie przyjaznych linków URL
  • Integracja strony internetowej z systemem Google Analytics, Google Webmaster

 

Forum Młodych PKPP Lewiatan jest organizacją zrzeszającą ludzi młodych, którzy w oparciu o współpracę i wymianę doświadczeń chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Forum Młodych Lewiatan - Społeczność
Forum Młodych Lewiatan - Wydarzenia regionowe
Forum Młodych Lewiatan - Grupy dla członków

Strona wykonana w ramach współpracy z portalem startups4charity.com. Główni odbiorcy strony to przyjaciele Fundacji, w tym również osoby niewidome i niedowidzące.

Fundacja Imago Maris - Galeria
Fundacja Imago Maris -  Kontakt
Fundacja Imago Maris - Artykuły

Administratorem marki WebSS Studio jest
Polish Business Club Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
ul. Humańska 8
00-789 Warszawa

WebSS Studio ©2016-2020 All rights reserved.