Lekcja XI - Dodajemy artykuły statyczne
Dodajemy artykuły statyczne w CMS Joomla 1.0.x Dodajemy artykuły statyczne w CMS Joomla 1.0.x

Lekcja XI - Dodajemy artykuły statyczne

Kto może tworzyć artykuły statyczne?
Artykuły statyczne mogą tworzyć tylko redaktorzy i administratorzy witryny. Inni użytkownicy nie mają takiej możliwości. Artykuł można utworzyć tylko w panelu administracyjnym.

Do czego są przeznaczone artykuły statyczne?
Artykuł statyczny jest wykorzystywany zwykle do umieszczania w serwisie stałej, rzadko zmienianej zawartości, np. informacji o firmie, warunków korzystania z witryny, polityki bezpieczeństwa, itp. Ani artykuł statyczny nie jest zależny w żaden sposób od innych elementów zawartości. Ani inne elementy nie są zależne od zawartości artykułu statycznego. Nazwa statyczny nie oznacza jednak stałej zawartości tego typu artykułu. Oznacza ona "zachowanie" się artykułu w witrynie. Mianowicie - jego opublikowanie i przeglądanie nie zmienia w żaden sposób "zachowania się" innych elementów struktury serwisu. Inaczej niż to jest w przypadku artykułów umieszczonych w kategoriach i sekcjach. Gdy dodasz "zwykły" artykuł, to automatycznie zmieni się np. zawartość stron z wykazem artykułów w kategorii, z wykazami zawartości sekcji, odnośnik do artykułu może pojawić się w modułach, np. "Popularne", "Pokrewne tematy". W przypadku artykułu statycznego nic takiego się nie dzieje.

Jak utworzyć nowy artykuł statyczny?
Aby utworzyć nowy artykuł statyczny:

 1. Wybierz w menu panelu administracyjnego pozycje: Artykuły => Artykuły statyczne
 2. Otworzy się okno Artykuły statyczne: Wykaz pozycji. Kliknij odsyłacz lub ikonę Nowy w pasku narzędzi w prawej górnej części ekranu
 3. Wybierz w pasku narzędzi: Nowy. Przejdziesz do formularza zatytułowanego: Artykuł statyczny: Nowy
  • Tworzenie artykułu statycznego
 4. W polu Tytuł wpisz np. Dołącz do nas!
 5. W polu Krótki tytuł wpisz np. Dołącz
 6. W polu Tekst (wymagany) wpisz treść artykułu. Korzystając z paska narzędzi edytora tekstu, możesz nadać odpowiedni format nagłówkom, wyróżnić dowolne słowa czy większe fragmenty, umieścic w artykule odnośniki, itp.
 7. Możesz zmienić niektóre właściwości artykułu pokazane po prawej stronie w zakładce Publikacja. Pozostaw jednak standardowe ustawienia. Można je w każdym momencie zmienić. Zwróć jedynie uwagę, że w pole Opublikowany jest domyślnie zaznaczone.
 8. Kliknij z lewej strony zakładkę Metadane, aby opisać dodany artykuł. Umieszczone tutaj informacje są wykorzystywane przez przeglądarki internetowe i wyszukiwarki:
  • W polu Opis wpisz np. Zaproszenie do zarejestrowania sie w serwisie TwojaWitryna.com,
  • W polu Słowa kluczowe wpisz np. rejestracja, użytkownik, uprawnienia, a więc kilka słów charakteryzujących treść artykułu.
 9. Kliknij w pasku narzędzi ikonę lub odnośnik Zapisz. Powrócisz na stronę z wykazem artykułów. System wyświetli komunikat informujący o utworzeniu nowego artykułu statycznego, a artykuł pojawi sie w wykazie.


Jak widzisz, utworzenie nowego artykułu statycznego jest bardzo łatwe. Bo w ogóle umieszczanie zawartości nie jest skomplikowaną czynnością!

Mimo, że artykuł jest już oznaczony jako opublikowany, to nie można go będzie jeszcze zobaczyć w witrynie. Najpierw trzeba umieścić w menu witryny odnośnik do artykułu.

Jak umieścić w menu odnośnik do artykułu statycznego?
Są dwa sposoby. Jeden to utworzenie nowej pozycji menu. Drugi - utworzenie odnośnika w wybranym menu podczas tworzenia artykułu lub edycji jego właściwości. Jak to zrobić?

 1. Kliknij w tabeli z wykazem artykułów statycznych tytuł artykułu. Przejdziesz do okna edycji.
 2. Kliknij zakładkę Link w menu po prawej stronie ekranu.
  • Tworzenie odnośnika do artykułu statycznego
 3. Wskaż, w którym menu chcesz umieścić odnośnik. My utworzymy odnośnik w menu głównym, więc kliknij nazwę mainmenu
 4. Wpisz nazwę odnośnika, która ma być wyświetlona w menu, np. Dołącz do nas!.
 5. Kliknij przycisk: Utwórz odsyłacz.
 6. Kliknij w pasku narzędzi w prawym górnym rogu ikonę lub odnośnik Zapisz.


To wszystko. Gdy przejdziesz na stronę frontową witryny i klikniesz w menu głównym odnośnik Dołącz do nas, artykuł zostanie wyświetlony w głównym obszarze zawartości.

Czy w artykule statycznym można umieścić ilustracje?
Oczywiście! Jak w każdym, tak i w artykule statycznym możesz umieścic m.in.:

 • obrazki, zdjęcia, animacje
 • tabele
 • odnośniki do innych stron i artykułów,
 • odnośniki do pobrania dokumentów,
 • itp.


Jak to zrobić, dowiesz sie z następnych rozdziałów poradnika.

Co dalej?
W projekcie witryny zaplanowaliśmy menu lokalne Dołącz do nas!, w którym będzie umieszczonych kilka artykułów statycznych: O nas, Zasady i warunki korzystania z witryny, Polityka prywatności i bezpieczeństwa. Utwórz te artykuły. Możesz je również od razu dodać do menu lokalnego wspólnota. Użyj zwięzłych nazw jako pozycji menu, np. O nas, Regulamin serwisu, Polityka prywatności.

Gdy czegoś nie rozumiesz, zawsze możesz skorzystać z systemu pomocy, w którym znajdziesz wyjaśnienie dostępnych opcji i możliwych operacji.

W następnej lekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jak utworzyć menu lokalne?
 • Jak umieścić na stronie komponent?

Administratorem marki WebSS Studio jest
Polish Business Club Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
ul. Humańska 8
00-789 Warszawa

WebSS Studio ©2016-2020 All rights reserved.