Lekcja III - Kurs Administracji strony www opartej na CMS Joomla 1.0.x
Administracja strony www opartej na CMS Joomla 1.0.x Administracja strony www opartej na CMS Joomla 1.0.x

Lekcja III - Kurs Administracji strony www opartej na CMS Joomla 1.0.x

Jak to działa?
Strona frontowa Joomla!! jest efektem współdziałania czterech podstawowych składników trzonu - jądra systemu:

 • komponentów [ang. components] - zarządzanie treścią,
 • modułów [ang. modules] - prezentacja treści dodatkowych,
 • botów [ang. bots, mambots lub plugins] - zadania specjalne,
 • szablonu [ang. template - integracja i prezentacja całości.


Początkującemu użytkownikowi trudno rozróżnić te składniki. A zrozumienie ich roli i wzajemnych zależności jest kluczem do zrozumienia Joomla 1.0.x!.

Komponenty
Komponenty służą do gromadzenia i udostępniania treści.

Każdy komponent to mniej lub bardziej rozbudowany program komputerowy, pracujący w tle. Na stronie frontowej wyświetla artykuły, karty tematyczne, spisy odnośników do kategorii oraz umieszczonych w kategoriach artykułów i kart tematycznych.

W trybie edycji na stronie frontowej komponent dostarcza narzędzi do tworzenia, edycji i publikacji materiałów. Natomiast w trybie administracyjnym na zapleczu komponenty dostarczają narzędzi konfiguracyjnych, w tym do tworzenia i modyfikacji menu, modułów, dodatków, a także modyfikacji szablonów.

Komponenty trzonu Joomla 1.0.x! odpowiadają za różne podstawowe i typowe usługi: obsługę menu, rejestrowanie użytkowników, korespondencje z użytkownikami, zarządzanie sekcjami i kategoriami artykułów, tworzenie, modyfikacje i publikacje artykułów, gromadzenie i wykorzystanie ilustracji i innych dokumentów elektronicznych, prowadzenie księgi adresowej, katalogu WWW, obsługę reklamodawców i publikowanych reklam, prowadzenie prostych ankiet.

Standardowy, niewielki zestaw komponentów można wzbogacać, korzystając z licznych rozszerzeń dostępnych zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą np:

 • www.joomla.pl
 • www.webpl.info
 • www.jokris.info
 • www.joomlahacks.com

 

Moduły
Moduły służą do wyświetlania informacji towarzyszących treści głównej.

To współpracujące z komponentami, ale znacznie prostsze programy komputerowe. Zwykle pobierają informacje gromadzone przez komponenty lub dane z innych źródeł, zewnętrznych skryptów, plików, baz danych lub stron internetowych. Nie posiadają natomiast funkcji, które pozwalałyby administratorom - jak to jest w przypadku komponentów - gromadzić, redagować i porządkować informacje.

Moduły mogą stanowić okna prezentacyjne komponentów, generując odnośniki do treści dostępnych w Joomla! bądź skróty zawartości wraz z odnośnikami do całych materiałów. Spora cześć modułów generuje jednak swoje własne treści, w oparciu o zewnętrzne dane: kursy walut, pogoda, nowiny z zaprzyjaźnionych stron, ostatnie posty z forum, losowe obrazy, reklamy, prezentacje zewnętrznych statystyk.

Moduł to również najprostsza forma prezentacji drobnych skryptów php, własnych lub ogólnodostępnych.

Moduły są widoczne na stronie frontowej - modułami są wszystkie menu, formularz logowania, Sondy, Statystyki, Migawki, wyszukiwarka. Prawie wszystkie bloki, zawierające jakieś odnośniki to także moduły.

Boty
Boty analizują treść i przetwarzają do pożądanej postaci wynikowej.

Realizują różne zadania specjalne. Czasem bardzo proste, ale niezwykle użyteczne, np. zamiast specjalnego znacznika umieszczają w dokumencie HTML pełny kod wyświetlający obrazek. Czasem wykonują zadania bardzo złożone, jak np. edytory przetwarzające treść i zastosowane formatowanie do postaci kodu HTML.

W następnej lekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Z jakich elementów składa się strona w Joomla?
 • Jakie są trzy podstawowe rodzaje zawartości?
 • Co to są komponenty i moduły?
 • Jaka jest trzypoziomowa struktura danych?

Administratorem marki WebSS Studio jest
Polish Business Club Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
ul. Humańska 8
00-789 Warszawa

WebSS Studio ©2016-2020 All rights reserved.