Lekcja II - Joomla 1.0.x - Typowa instalacja
Typowa instalacja Joomla 1.0.x Typowa instalacja Joomla 1.0.x

Lekcja II - Joomla 1.0.x - Typowa instalacja

Przygotowanie - niezbędne dane
Podczas instalacji będą Ci potrzebne następujące dane:

 • URL Twojego serwisu,
 • adres Twojej skrzynki pocztowej,
 • nazwa witryny,
 • nazwa bazy danych,
 • nazwa hosta (zwykle host lokalny - localhost),
 • nazwa użytkownika bazy danych,
 • hasło użytkownika bazy danych.


Przygotuj te informacje - gdy instalujesz Joomla 1.0.x na dzierżawionym serwerze, otrzymałeś je od Twojego dostawcy usług internetowych.

Przebieg instalacji
Typowy proces instalacji przebiega w kilku prostych krokach. Jeśli korzystasz z polskiej dystrybucji Joomla, możesz nawet darować sobie czytanie szczegółowego opisu. Wszystkich niezbędnych instrukcji udzieli Ci kreator instalacji.

Rozpoczynamy
Aby rozpocząć instalację Joomla 1.0.x:

 1. Wpisz w pasku adresu przeglądarki internetowej URL katalogu instalacyjnego, tzn.
  • gdy masz zarejestrowaną domenę wpisz jej adres internetowy, np. http://twojastrona.com/ lub http://twojastrona.com/folder_joomla/ - zależnie od tego, gdzie przesłałeś skrypty z pakietu instalacyjnego,
  • gdy instalujesz Joomlę 1.0.x na domowym komputerze lub w sieci lokalnej wpisz np. http://localhost/twoj_katalog_joomla lub http://xxx.xxx.xxx.xxx/twoj_katalog_joomla/; xxx.xxx.xxx.xxx to IP serwera WWW
 2. Znajdziesz się na stronie testowej wygenerowanej przez Joomlę.
 3. Jeśli nie widzisz strony testowej instalatora Joomla, sprawdź dokładnie:
  • czy wszystkie pliki zostały przesłane na serwer,
  • czy usunąłeś (spakowałeś) swoją poprzednią witrynę,
  • czy rzeczywiście dysponujesz serwerem Apache z obsługą bazy danych MySQL i PHP,
  • czy w głównym katalogu Joomla nie masz przypadkiem pliku configuration.php. Jeśli jest usuń go.
  • Jeśli mimo tego nie widzisz strony instalatora, wpisz w pasku adresu przeglądarki http://twojastrona.com/installation/index.php


To bezpośredni adres do skryptu instalacyjnego. Jeśli mimo tego nie widzisz strony instalacyjnej, to najprawdopodobniej masz albo niepoprawnie skonfigurowany serwer Apache i/lub PHP. Skonsultuj się w takim przypadku ze swoim usługodawcą internetowym albo zapoznaj się z dokumentacją zainstalowanego przez siebie serwera.

Prawa dostępu
Katalogom i plikom stanowiącym zasoby serwisu Joomla nadawane są atrybuty ustalające, kto i w jakim zakresie może z nich korzystać. Z problemem praw dostępu będziesz się spotykać w Joomla często. Dlatego potrzebujesz choćby minimum wiedzy na ten temat, by rozumieć, co się czasem dzieje i nie popełnić błędów.

Prawa dostępu to prawa użytkowników plików i katalogów. Użytkownikami mogą być

 • właściciel [owner].
 • grupa [group]: wszyscy użytkownicy z grup, którym administrator nadał uprawnienia związane z plikiem lub katalogiem.
 • świat (inni) - [world (other)]: wszyscy inni użytkownicy (w tej grupie mieszczą się goście odwiedzający serwis).


Możliwe do ustawienia prawa dostępu to:

 • czytaj [read]: prawo do odczytu pliku lub przeglądania katalogu,
 • zapisz [write]: prawo do zapisu w pliku lub zmieniania zawartości katalogu
 • wykonaj [execute ] : prawo wykonywania skryptów lub otwarcia katalogu.


W przypadku katalogów prawo do wykonywania pozwala tylko na wejście do katalogu. Aby zobaczyć, co znajduje się w środku, potrzebne jest prawo do odczytu. W przypadku plików prawo wykonywania oznacza, że można dany plik uruchomić jako program.

W systemach UNIX-owych prawa dostępu do plików i katalogów pokazywane są jako trzy sekwencje znaków r (read), w (write), x (execute) oraz myślnika (-) wskazującego brak danego uprawnienia albo jako trzy cyfry, z których:

 • pierwsza oznacza prawa właściciela pliku lub katalogu,
 • druga oznacza prawa grupy,
 • trzecia oznacza prawa wszystkich innych użytkowników.


Wartość jest sumą liczb odpowiadających poszczególnym prawom dostępu (r=4, w=2, x=1). np. 754: właściciel ma prawo odczytu, zapisu i wykonywania, grupa ma prawo odczytu i wykonywania, nie ma praw zapisu, inni użytkownicy mają tylko prawa odczytu.           

właścicielgrupainni
rwxr-xr--
754

 

 Standardowe ustawienia praw dostępu w Joomla
Jeśli chcesz, aby Twoja witryna była dobrze chroniona, to:

 • Prawa dostępu do katalogów
 • Następujące katalogi powinny mieć ustawione prawa dostępu na 755:
  • /administrator,
  • /cache,
  • /components,
  • /editor,
  • /help,
  • /images,
  • /includes,
  • /language,
  • /mambots,
  • /media,
  • /modules,
  • /templates.
 • Prawa dostępu do plików w głównym katalogu
 • Następujące pliki w katalogu głównym winny mieć ustawione prawa dostępu na 644:
  • configuration.php,
  • globals.php,
  • htaccess.txt,
  • index.php,
  • index2.php,
  • mainbody.php,
  • offline.php,
  • offlinebar.php,
  • pathway.php,
  • robots.txt


Szczególnie wrażliwym jest w tym wykazie plik configuration.php - zawierający globalne ustawienia serwisu. Plik ten tworzony jest podczas instalacji. A ponieważ niekiedy konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach globalnych, w oknie konfiguracyjnym panelu administracyjnego dysponujesz opcją, umożliwiającą chwilową zmianę praw dostępu do tego pliku. Pamiętaj, aby zawsze, gdy dokonujesz zmian bezpośrednio w pliku configuration.php, po zapisaniu zmienić prawa dostępu.

Twoje zasoby będą bezpieczniejsze, jeśli i pozostałym plikom w katalogu głównym ustalisz prawa dostępu na 644 - właściciel prawa odczytu i zapisu, grupa i inni - tylko prawo odczytu:

 • CHANGELOG.php,
 • CHANGELOG_PL.php,
 • configuration.php-dist,
 • COPYRIGHT.php,
 • INSTALL.php,
 • LICENSE.php,


Język instalacji
Jeśli pobrałeś specjalną dystrybucję z instalatorem wielojęzycznym, kreator zapyta Cię najpierw o język instalacji. Kreator instalacji automatycznie rozpozna preferencje językowe Twojej przeglądarki. Ale możesz wybrać inny dostępny język.

Instalacja z pakietu wielojęzycznego [Multi Language Intaller - MLI Joomla_X.Y.Z+Admin-pl) różni się jedynie szerszym zakresem informacji na pierwszym z ekranów.

Rozpoznane ustawienia
W drugiej części ekranu instalacyjnego znajdziesz wyniki przeprowadzonego przez instalatora testu. Instalator sprawdza właściwości środowiska instalacji. Jeżeli któreś z rozpoznanych ustawień wyświetlane jest w kolorze czerwonym, popraw je. Gdy wszystkie parametry są oznaczone zielonym drukiem, wykonaj kolejne kroki.

Możesz zignorować komunikat ostrzegawczy, że plik configuration.php jest niezapisywalny [ang. unwritable]. Gdy proces instalacji zostanie zakończony, kreator instalacji wyświetli wszystkie zmienne konfiguracyjne, skopiujesz je i wkleisz do pliku configuration.php na serwerze.

Ustawienia zalecane
W części trzeciej Instalator informuje o zalecanych ustawieniach PHP, wyświetlając równocześnie informację o aktualnych ustawieniach. Ustawienia zalecane gwarantują poprawne działanie Joomla. Ale nawet jeśli Twoje środowisko nie spełnia ich wszystkich, Joomla zostanie zainstalowane i nie powinno sprawiać specjalnych problemów. O ile to jednak możliwe, poproś swego dostawcę usług internetowych o skorygowanie parametrów PHP do potrzeb Joomla.

Uprawnienia do plików i katalogów
Kolejna, czwarta część strony testowej, informuje o rozpoznanych uprawnieniach do katalogów, w których Joomla przechowuje swoje pliki. Aby Joomla działał poprawnie, musi dokonywać wpisów w pewnych katalogach. Jeżeli widzisz gdzieś uwagę, że zapisywanie katalogu jest niemożliwe, a możesz dokonać zmiany uprawnień, zrób to teraz. Jeśli to niemożliwe, kliknij przycisk Dalej. W trakcie instalacji Joomla do żadnego z tych katalogów niczego nie zapisuje, więc instalacja - o ile nie wystąpią inne problemy, przebiegnie pomyślnie. Niemniej, po instalacji prawa zapisu do tych katalogów muszą być ustanowione. Przeczytaj w dalszej części o uprawnieniach do plików oraz katalogów i poproś swojego usługodawcę, aby je skorygował albo skoryguj sam.

Dodatkowe informacje
Następna cześć ekranu zawiera dodatkowe informacje o systemie, wskazując zielonym kolorem najodpowiedniejsze. Jeśli któreś z ustawień będzie sygnalizowane kolorem czerwonym, zwróć na nie uwagę administratorowi systemu lub dokonaj samodzielnie zmian. Dla przebiegu instalacji nie mają one znaczenia. Mogą powodować pewne problemy podczas użytkowania Joomli.

Licencja - akceptacja warunków korzystania z Joomli 1.0.x
Gdy klikniesz przycisk Dalej, zostanie wyświetlona licencja GNU GPL. Joomla jest upowszechniany na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej. W instalatorze zamieszczone zostało nieoficjalne tłumaczenie licencji GNU GPL na język polski. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL - ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Po zainstalowaniu Joomla będzie on dostępny z menu administratora. W instalatorze zamieszczony został tekst w języku polskim głównie dlatego, aby każdy, kto instaluje Joomla rozumiał Licencję. Aby kontynuować instalację, zapoznaj się z tekstem Licencji i zaakceptuj ją zaznaczając pole Akceptuję licencję GPL. Kreator potwierdzi, że licencja została zaakceptowana i uaktywni przycisk Dalej.

Uwaga: W standardowej wersji Joomla nie ma pola akceptacji licencji. Nie szukaj go. Po prostu przejdź Dalej.

Kliknij przycisk Dalej. Rozpocznie się instalacja Joomla. Przebiegać będzie w czterech prostych krokach… :

KROK 1 - konfiguracja MySQL
Wprowadź nazwę komputera-hosta, na którym instalujesz Joomla 1.0.x . Zwykle wystarczy wpisać localhost. W przypadku, gdyby było inaczej, dowiesz się o tym od administratora serwera. Wprowadź nazwę i hasło użytkownika bazy danych oraz nazwę twojej bazy danych.

 • Jeśli wcześniej już próbowałeś instalować Joomla: możesz zaznaczyć pole Usunąć istniejące tabele? [Drop existing tables?]
 • możesz zaznaczyć pole Zarchiwizować tabele? [Backup tables?] - w tym przypadku istniejące tabele również zostaną usunięte, ale będziesz dysponować ich kopią.


Możesz zaznaczyć również opcję Instaluj przykładowe dane [Install Sample Data]

Kliknij na polecenie Dalej. Instalator poprosi Cię o potwierdzenie, że wprowadziłeś poprawne dane:

Jeśli potwierdzisz, instalator podejmie próbę założenia bazy danych.

W tym kroku mogą zdarzyć się błędy. Zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Przeczytaj dokładnie, jakie zdarzyły się błędy, usuń ich przyczynę i spróbuj wznowić instalację.

KROK 2 - Nazwa witryny
Gdy operacja zakończy się pomyślnie, ukaże się strona, na której wprowadzisz informacje o swojej witrynie. Wpisz nazwę Twojej witryny. Ta nazwa będzie ukazywać się w pasku nagłówkowym przeglądarki internetowej, będzie używana w poczcie elektronicznej rozsyłanej z witryny, a także w innych miejscach.

Po wpisaniu nazwy witryny kliknij przycisk Dalej, aby przejść do 3 kroku. Ukaże się ekran, w którym zatwierdzasz adres URL i ścieżkę absolutną do katalogu na serwerze zawierającego pliki Twojej witryny oraz wprowadzasz dane administratora.

KROK 3 - Ważne dane konfiguracyjne
W polach Adres URL i ścieżka absolutna [Path] instalator sam wygeneruje odpowiednie wpisy. Jeżeli adres URL i ścieżka absolutna wyglądają poprawnie - nie zmieniaj ich. Zwykle wygenerowane przez kreatora instalacji wartości są prawidłowe i gwarantują właściwe działanie Twojej witryny. Gdyby pojawiły się problemy, skontaktuj się z Twoim dostawcą usług internetowych.

W polu Twój email [Your email] wpisz swój adres poczty elektronicznej (głównego administratora). Na ten adres będzie przekazywana będzie poczta przychodząca do witryny.

W polu Hasło administratora [Admin Password] wpisz swoje hasło. Powinno być złożone z liter i cyfr i co najmniej 6-znakowe.

Uwaga! Hasła będziesz używać do logowania się na Twoje konto "admin". Pamiętaj, że odpowiednie hasło stanowi o bezpieczeństwie Twojej witryny. Jeśli wybierzesz łatwe do odgadnięcia hasło, możesz być pewien, że wcześniej czy później ktoś włamie się do panelu administracyjnego i może Ci wyrządzić niemałe szkody.

Kliknij polecenie Dalej.

KROK 4 - Nie tylko gratulacje
Pojawi się ekran z gratulacjami, że oto zainstalowałeś swoje Joomla 1.0.x oraz ze szczegółami logowania administratora, przyciskami umożliwiającymi uruchomienie witryny albo panelu administracyjnego.

Zanotuj swoją nazwę użytkownika (username) i swoje hasło. Bez nich nie zalogujesz się do panelu administracyjnego. Konieczne będzie albo modyfikowanie wpisu bezpośrednio w bazie danych, albo powtórzenie wszystkich powyżej wymienionych czynności.

W standardowej wersji pojawi się komunikat, by usunąć katalog instalacyjny. W wersji całkowicie spolonizowanej - komunikat, że nazwa tego katalogu została zmieniona i zalecenie, by go usunąć, gdy nie będzie już potrzebny.

Nie musisz usuwać folderu instalacyjnego, możesz zmienić jego nazwę. Dopóki folder instalacyjny nie zostanie usunięty lub przemianowany, Twoja strona się nie uruchomi. Gdy wszystko będzie funkcjonowało poprawnie, wtedy spokojnie i KONIECZNIE usuń folder instalacyjny.

Zdarza się… - plik konfiguracyjny
W przypadku, gdy niemożliwe będzie zapisanie pliku konfiguracyjnego, jego zawartość pojawi się w specjalnym okienku. Skopiuj tekst pliku do notatnika, zapisz go z nazwą configuration.php i prześlij na serwer do głównego katalogu Twojego Joomla.

Po usunięciu (bądź przemianowaniu) folderu instalacyjnego przejdź do strony głównej swojej witryny albo od razu do panelu administracyjnego i dokonaj następnych ustawień konfiguracyjnych - są one opisane w podręczniku użytkownika.

Po ich wprowadzeniu twój Joomla 1.0.x będzie gotowy do użycia.

A na podany adres poczty elektronicznej otrzymasz raport z instalacji.


W następnej lekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jak to działa?
 • Czym są Komponenty?
 • Czym są Moduły?
 • Czym są Boty?

Administratorem marki WebSS Studio jest
Polish Business Club Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
ul. Humańska 8
00-789 Warszawa

WebSS Studio ©2016-2020 All rights reserved.